Welke lening heb ik nodig om een huis te kopen?

Wanneer u op zoek gaat naar een woning zult u doorgaans niet over voldoende kapitaal beschikken om deze zomaar te kunnen financieren. Een woonkrediet kan in dit geval de uitweg bieden. Een woonkrediet is een krediet die specifiek in het leven werd geroepen om de aankoop van een woning mee te kunnen financieren. We noemen het krediet ook wel eens een hypothecaire lening. Voor het verkrijgen van een woonkrediet dient u dus eveneens een zogenaamde hypotheek aan de bank te verstrekken die als borg moet dienen voor de terugbetaling van het door u geleende bedrag.

Eveneens kenmerkend voor een woonkrediet is de lange looptijd. Niet zelden wordt een woonkrediet immers afgesloten voor een termijn van 20 tot 30 jaar. De kostprijs die berekend wordt op een dergelijk krediet is in principe vrij laag. De rente op een woonkrediet is immers steeds lager dan bij een persoonlijke lening en een doorlopend krediet het geval is. Het is vooral het bedrag waarop de rente wordt berekend die er voor zorgt dat de kosten voor een dergelijk krediet hoog kunnen oplopen.

Voor het afsluiten van een woonkrediet dient u in principe enkel en alleen over voldoende inkomen te beschikken. Aan de hand van uw inkomen zal er worden bepaald hoeveel u door middel van een woonkrediet kunt lenen. Het spreekt voor zich dat ook de looptijd van uw krediet hier in meespeelt. De manier waarop uw woonkrediet zal verlopen is tot slot eveneens afhankelijk van het type woonkrediet. De tijd dat iedereen verplicht was om een standaard woonkrediet met een vaste maandelijkse aflossing te betalen is immers reeds lang voorbij.

Welke lening kan ik aangaan om een huis te kopen?

Wanneer u van plan bent om een eigen huis aan te kopen beschikt u meer dan waarschijnlijk niet zelf over voldoende financiële middelen om een dergelijke aankoop te kunnen financieren. In dit geval zal het u goed doen om te weten dat u, uw dromen niet hoeft op te bergen. De zogenaamde hypotheeklening zorgt er immers voor dat u het bedrag dat u nodig heeft voor de aankoop van de woning kunt gaan lenen. Het spreekt voor zich dat u een dergelijke lening niet zomaar kunt afsluiten en u rekening dient te houden met een aanzienlijke kostprijs. Daarbij zal er vooraleer de hypotheeklening aan u wordt toegekend een onderzoek door de bank of financiële instelling worden uitgevoerd naar uw solvabiliteit. Uit dat onderzoek zal met andere woorden moeten blijken of u al dan niet in staat bent om het geleende bedrag volgens de kredietvoorwaarden terug te betalen. Is dat niet het geval, dan zal de hypotheeklening u als vanzelfsprekend gewoon geweigerd worden.

Ga na hoeveel u maximaal kan lenen

Het is vooraleer u een hypotheeklening gaat afsluiten bijzonder belangrijk om te weten dat u een zware financiële verplichting aangaat. Vanaf het ogenblik dat u een hypotheeklening heeft afgesloten kan uw leven er helemaal anders uit gaan zien. U kunt er in principe vrij eenvoudig zelf achter komen hoeveel u precies voor de aankoop van uw huis kunt lenen. Het bedrag dat u kunt lenen is immers afhankelijk van uw maandelijks inkomen. Vroeger kon het merendeel van dit inkomen gebruikt worden om een hypotheeklening mee af te betalen, maar dat is vandaag de dag niet langer het geval. De banken zijn een stuk strenger geworden en eisen nu als het ware dat u alleen het stuk van uw inkomen dat zich boven de 1000 euro bevindt gebruikt voor het afbetalen van een hypotheeklening. Beschikt u met andere woorden over een inkomen van 2000 euro, dan kan er 1000 euro gebruikt worden voor de afbetaling van uw hypotheeklening. Gezien over een looptijd van 20 jaar zou dit willen zeggen dat u een totale hypotheeklening voor een waarde van 240.000 af kunt sluiten. Let op, dit bedrag omvat niet alleen het bedrag dat u kunt lenen, maar eveneens de kosten die op de hypotheeklening in rekening worden gebracht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *