Overstappen zorgverzekering

Een zorgverzekering opzeggen doet u steeds voor 1 januari van het volgende kalenderjaar. Althans, waar het de basisverzekering betreft. De aanvullende verzekeringen zijn niet altijd gebonden aan de termijn van een kalenderjaar. Hiervoor dient u uw polisvoorwaarden te raadplegen die aangeven wanneer en hoe de aanvullende verzekeringen opgezegd kunnen worden. De opzegging dient u door te geven per brief, via een online module, per telefoon of email, afhankelijk van uw verzekeraar en de mogelijkheden die hij hiervoor biedt. Doet u geen officiële opzegging voor 1 januari, dan loopt uw verzekering automatisch verder voor een volledig kalenderjaar en zal u pas het jaar nadien in de mogelijkheid zijn om van verzekeraar te veranderen.

Aansluiten

Een nieuwe zorgverzekering afsluiten moet u verplicht doen voor 1 februari van het lopende kalenderjaar. Dit wil zeggen dat u in sommige gevallen gedurende een maand zonder zorgverzekeraar zal vallen. Omdat u wettelijk gezien altijd een zorgverzekering dient te hebben, zullen verzekeringen afgesloten op 1 februari daarom altijd met terugwerkende kracht zijn. Zo sluiten ze altijd naadloos aan en bent u dus altijd verzekerd. Eens u uw vorige verzekering hebt opgezegd, is het belangrijk snel een nieuwe verzekering af te sluiten. Enerzijds omdat u een fikse boete kunt verwachten wanneer u geen zorgverzekering hebt, anderzijds omdat u met hoge kosten geconfronteerd zult worden wanneer u op dat ogenblik ziek zou vallen.

Tip! Overstappen zorgverzekering? Vergelijk eerste alle verzekeraars op een vergelijkingssite. Het is verstandig meerdere vergelijkingssites te raadplegen omdat de vergelijkingssites vaak verschillende acties kennen.

Overstaphulp

Wanneer u voldoende snel een nieuwe verzekeraar hebt gekozen, dan kan u in heel wat gevallen gebruik maken van een overstapservice. Dit is een dienst die u wordt aangeboden door uw nieuwe verzekeraar en waarbij deze de hele overstap voor u regelt. Hij zorgt ervoor dat uw vorige verzekering tijdig en correct wordt opgezegd en dat de nieuwe verzekering er naadloos bij aansluit. U moet zich geen zorgen maken over procedures, tijdstippen van opzeg of de manier waarop dit moet gebeuren. Deze dienstverlening is nagenoeg altijd gratis en inbegrepen in het servicepakket van de verzekeraar wanneer u een basisverzekering afsluit.

Aanvullende verzekeringen

Voor aanvullende verzekeringen gelden andere regels dan voor basisverzekeringen. In de eerste plaats is er geen acceptatieplicht en kan een verzekeraar u dus weigeren. Daarnaast is er ook geen wettelijke verplichting om de aanvullende verzekering gedurende een volledig kalenderjaar te behouden en hangen de regels omtrent termijn volledig af van de verzekeraar. Er zijn zelfs verzekeraars die u de mogelijkheid geven om per maand te bepalen of u al dan niet uw aanvullende verzekeringen wilt behouden. Uw aanvullende verzekeringen opzeggen doet u dus aan de hand van de regels die beschreven staan in de polisvoorwaarden. Een aansluiting moet niet naadloos volgen en kan u dus ook op een later tijdstip regelen. U kan er zelfs voor kiezen om helemaal geen aanvullende verzekeringen te nemen.

Geschenken en extra’s

Heel wat verzekeraars bieden extra’s en geschenken aan voor nieuwe klanten. Gezien veel mensen jaarlijks van verzekeraar veranderen, hopen zij op deze manier nieuwe klanten te winnen. In sommige gevallen zijn deze extra’s wel zeer interessant en een goede reden om voor een bepaalde verzekeraar te kiezen. Alles hangt af van het type zorgverzekering dat u wilt afsluiten en welke criteria voor u doorslaggevend zijn. Ook voor de aanvullende verzekeringen zijn geschenken voorzien bij veel verzekeraars. Of u krijgt een flinke korting wanneer u bereid bent om al uw verzekeringen bij een en dezelfde verzekeraar onder te brengen.

Tussentijdse wijzigingen en verhogingen

Wanneer een verzekeraar gedurende het kalenderjaar besluit om iets te wijzigen aan zijn voorwaarden of zijn premies verhoogt, dan kunt u op dat ogenblik uw verzekering opzeggen en een andere verzekeraar kiezen. Op deze manier kan uw verzekeraar u geen extra kosten opdringen die oorspronkelijk geen deel uitmaakten van uw contract. Deze regel is in het leven geroepen om te vermijden dat verzekeraars te pas en te onpas zaken kunnen wijzigen aan hun polis. Wanneer ze wijzigingen doorvoeren naar het volgende kalenderjaar toe moeten de klanten hiervan op de hoogte gebracht worden voor 30 november. Zo krijgen zij voldoende tijd om een nieuwe verzekeraar te zoeken indien zij dat wensen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *