Welke lening heb ik nodig om een huis te kopen?

Wanneer u op zoek gaat naar een woning zult u doorgaans niet over voldoende kapitaal beschikken om deze zomaar te kunnen financieren. Een woonkrediet kan in dit geval de uitweg bieden. Een woonkrediet is een krediet die specifiek in het leven werd geroepen om de aankoop van een woning mee te kunnen financieren. We noemen het krediet ook wel eens een hypothecaire lening. Voor het verkrijgen van een woonkrediet dient u dus eveneens een zogenaamde hypotheek aan de bank te verstrekken die als borg moet dienen voor de terugbetaling van het door u geleende bedrag.

Eveneens kenmerkend voor een woonkrediet is de lange looptijd. Niet zelden wordt een woonkrediet immers afgesloten voor een termijn van 20 tot 30 jaar. De kostprijs die berekend wordt op een dergelijk krediet is in principe vrij laag. De rente op een woonkrediet is immers steeds lager dan bij een persoonlijke lening en een doorlopend krediet het geval is. Het is vooral het bedrag waarop de rente wordt berekend die er voor zorgt dat de kosten voor een dergelijk krediet hoog kunnen oplopen.

Voor het afsluiten van een woonkrediet dient u in principe enkel en alleen over voldoende inkomen te beschikken. Aan de hand van uw inkomen zal er worden bepaald hoeveel u door middel van een woonkrediet kunt lenen. Het spreekt voor zich dat ook de looptijd van uw krediet hier in meespeelt. De manier waarop uw woonkrediet zal verlopen is tot slot eveneens afhankelijk van het type woonkrediet. De tijd dat iedereen verplicht was om een standaard woonkrediet met een vaste maandelijkse aflossing te betalen is immers reeds lang voorbij.

Welke lening kan ik aangaan om een huis te kopen?

Wanneer u van plan bent om een eigen huis aan te kopen beschikt u meer dan waarschijnlijk niet zelf over voldoende financiële middelen om een dergelijke aankoop te kunnen financieren. In dit geval zal het u goed doen om te weten dat u, uw dromen niet hoeft op te bergen. De zogenaamde hypotheeklening zorgt er immers voor dat u het bedrag dat u nodig heeft voor de aankoop van de woning kunt gaan lenen. Het spreekt voor zich dat u een dergelijke lening niet zomaar kunt afsluiten en u rekening dient te houden met een aanzienlijke kostprijs. Daarbij zal er vooraleer de hypotheeklening aan u wordt toegekend een onderzoek door de bank of financiële instelling worden uitgevoerd naar uw solvabiliteit. Uit dat onderzoek zal met andere woorden moeten blijken of u al dan niet in staat bent om het geleende bedrag volgens de kredietvoorwaarden terug te betalen. Is dat niet het geval, dan zal de hypotheeklening u als vanzelfsprekend gewoon geweigerd worden.

Ga na hoeveel u maximaal kan lenen

Het is vooraleer u een hypotheeklening gaat afsluiten bijzonder belangrijk om te weten dat u een zware financiële verplichting aangaat. Vanaf het ogenblik dat u een hypotheeklening heeft afgesloten kan uw leven er helemaal anders uit gaan zien. U kunt er in principe vrij eenvoudig zelf achter komen hoeveel u precies voor de aankoop van uw huis kunt lenen. Het bedrag dat u kunt lenen is immers afhankelijk van uw maandelijks inkomen. Vroeger kon het merendeel van dit inkomen gebruikt worden om een hypotheeklening mee af te betalen, maar dat is vandaag de dag niet langer het geval. De banken zijn een stuk strenger geworden en eisen nu als het ware dat u alleen het stuk van uw inkomen dat zich boven de 1000 euro bevindt gebruikt voor het afbetalen van een hypotheeklening. Beschikt u met andere woorden over een inkomen van 2000 euro, dan kan er 1000 euro gebruikt worden voor de afbetaling van uw hypotheeklening. Gezien over een looptijd van 20 jaar zou dit willen zeggen dat u een totale hypotheeklening voor een waarde van 240.000 af kunt sluiten. Let op, dit bedrag omvat niet alleen het bedrag dat u kunt lenen, maar eveneens de kosten die op de hypotheeklening in rekening worden gebracht.

Tweede hypotheek

Een eerste hypotheek afsluiten is één ding, een tweede afsluiten een ander, via een tweede hypotheek wordt er eigenlijk een extra lening aangegaan op hetzelfde onderpand. Leende je bij de eerste hypotheek al maximaal? Dan zal je voor de 2de hypotheek moeten aantonen dat de woning in waarde steeg. Anders verwoord: dat er inmiddels op de woning een overwaarde ontstond.

Een tweede hypotheek afsluiten verloopt eigenlijk heel eenvoudig. Geef aan bij een kredietverstrekker dat je een tweede hypotheek wenst, en zij zullen bekijken of je ervoor in aanmerking komt. Doorsnee gezien wordt een 2e hypotheek steeds afgesloten bij dezelfde kredietverstrekker als de eerste hypotheek. Dit volgt uit de beschermingsregels van hypothecaire schuldeisers. Bij eventuele wanbetalingen heeft de eerste hypotheekverstrekker voorrang op eventuele volgende hypothecaire schuldeisers. Dit betekent dat de 2de hypotheek verstrekker achter het net zou vissen, en in het slechtste geval niets meer van zijn geld zou terugzien. Een dergelijk “hoger risico” wordt dan meestal vertaald naar een hogere 2de hypotheek rente. Daardoor is de rente van de tweede hypotheek lager dan de rente bij een persoonlijke lening, maar toch hoger dan die van een eerste hypotheek.

Van plan om een woning te verbouwen? Dan is een extra hypotheek een uitgelezen kans. Omdat de rente op de tweede hypotheek bij verbouwingen fiscaal aftrekbaar kan zijn, komt verbouwen vaak een stuk voordeliger uit. Zuurverdiende spaarcentjes kunnen bovendien ongeroerd op de spaarrekening blijven staan. De krediethypotheek is een veelgebruikte kredietvorm bij verbouwingen. De kredietnemer kan vrij het bedrag opnemen tot zijn limiet, en het krediet naar eigen tempo aflossen.

Het oversluiten van de bestaande hypotheek is een alternatief voor het nemen van een 2de hypotheek. Nadeel is natuurlijk wel dat je een boetebedrag, opzeggingsvergoeding zult moeten betalen. Het vergelijken van de opzeggingsvergoeding en zoeken naar de beste hypotheekverstrekker, is dus een aanrader.

Zijn er dan geen addertjes onder het gras?
Een tweede hypotheek brengt natuurlijk ook enige kosten met zich mee:
1. Afsluitkosten voor de 2de hypotheek
2. Notariskosten bij eventuele aanschaf van een tweede woning
3. Kosten voor taxatie. Om aan te tonen dat de woning waarop de eerste hypotheek loopt in waarde gestegen is, zal de woning getaxeerd moeten worden. Een dergelijke taxatie gebeurt natuurlijk niet kosteloos.

2e hypotheek voor 2e huis:
Een vakantiehuis uit duizenden gevonden? Vooraleer u een bod zou doen op de woning met uw spaargeld, is het goed om te weten dat ook een tweede hypotheek tot de mogelijkheden behoort. Nadelig is echter wel dat de rente op de hypotheek van het 2de huis niet fiscaal aftrekbaar is. Tevens zijn er veel kredietverstrekkers die een financiering tweede huis onder de arm willen nemen. Blader zeker ook eens doorheen het aanbod van kredietaanbieders in de vakantielanden zelf. Vaak hebben ze aantrekkelijke tarieven voor tweede verblijven, en kunnen ze de risico’s beter inschatten dan Nederlandse of Belgische banken. Helemaal top is het feit dat bepaalde landen, als Spanje, met een variabele hypotheekrente werken. Hypotheektarieven voor een tweede hypotheekvergelijken is een must.

Doorlopend krediet

Wat is een doorlopend krediet? Deze vraag wordt dikwijls en door vee mensen gesteld. Het doorlopend krediet is een flexibele financieringsvorm waarbij reeds afgeloste bedragen opnieuw kunnen opgenomen worden. Daardoor komt u nooit voor te hoge onverwachte kosten te staan, en kan u naar eigen tempo een afbetalingsplan opstellen.


Een hypotheek met doorlopend krediet wordt opgestart door het bepalen van de kredietlimiet: het maximale bedrag dat de kredietaanvrager op een bepaald moment kan opvragen. Vaak wordt deze limiet berekend op basis van het inkomen en andere nog lopende kredieten. Vervolgens is het aan de kredietnemer zelf om te bepalen wanneer hij zijn krediet opneemt. Hij kan ervoor kiezen om meteen het hele kredietbedrag op te nemen, of om dit in verschillende delen te doen. Uniek aan het doorlopend krediet is dat reeds afgeloste bedragen opnieuw kunnen geleend worden, zolang de totale leensom maar binnen de kredietlimiet blijft.

Een doorlopend krediet vergelijken verloopt iets moeilijker. Een vaste looptijd kan immers niet vastgesteld worden omdat iedere kredietnemer naar eigen inzicht zijn krediet aflost. Wel wordt bij het afsluiten van de hypotheek met doorlopend krediet een theoretische einddatum vastgesteld. Echter nogmaals, deze datum is louter hypothetisch. De totale kostprijs van een doorlopend krediet berekenen verloopt al even moeizaam. Dit omdat het rentepercentage van het krediet niet vaststaat, maar afhankelijk is van de economische ontwikkelingen.

Onderscheid kan gemaakt worden tussen een “variabel doorlopend krediet” en een “vast doorlopend krediet”. Bij een renteverandering wijzigt bij een variabel doorlopend krediet zowel het termijnbedrag als de looptijd. Daartegenover verandert bij een vast doorlopend krediet enkel de looptijd.

Net zoals elk krediet, heeft ook hypotheek met doorlopend krediet voor- en nadelen.

Voordelen:

1. Nooit hoeft de kredietnemer te vrezen voor een onvoorziene omstandigheid. Een auto die langzamerhand aan vervanging toe is, of een huurwoning die u op eigen tempo wilt opknappen, kan zonder enig probleem vervangen of gerenoveerd worden.
2. Doordat u de afbetaling van het doorlopend krediet geheel zelf inplant, hoeft u nooit extra’s in de maand op te geven. Lukt het niet om deze maand x aantal euro extra af te lossen? Dan schuift u dit probleemloos op naar volgende maand.

Nadelen:

1. De rente van het doorlopend krediet kan moeilijk op voorhand ingeschat worden. Zij is immers afhankelijk van de economische conjunctuur.
2. Problemen met afbetalen of last van uitstelgedrag? De keuze voor een doorlopend krediet of persoonlijke lening is dan eenvoudiger te beantwoorden. Kies bij een dergelijk gedrag liever voor een persoonlijke lening met een vaste duurtijd, vaste rente en vaste maandelijkse aflossingen. Enige discipline bij een doorlopend krediet is onontbeerlijk.

Net zoals bij andere kredietvormen, kan de kredietnemer zijn lening doorlopend krediet vervroegd aflossen. In tegenstelling tot andere kredietvormen zijn hier geen bijkomende kosten aan verbonden.

Persoonlijke lening

De persoonlijke lening, oftewel het persoonlijk krediet, is een vorm van aflopend krediet. De grote troef van een persoonlijke geldlening is dat je steeds over een stevige houvast beschikt: het bedrag, de looptijd en rente zijn immers contractueel bepaald. Op die manier weet je dus precies wat je iedere maand voor uw lening moet aflossen.

Het grote verschil tussen persoonlijke leningen en leningen doorlopend krediet is dat reeds afgeloste bedragen niet opnieuw kunnen opgenomen worden. De som die u afbetaald bij een persoonlijke lening wordt eigendom van de kredietaanbieder. Een ander verschil is dat het bedrag dat u iedere maand betaald bij een doorlopend krediet variabel is. Dit in tegenstelling tot de persoonlijke lening waar het vast maandbedrag bestaat uit een deel aflossing en een deel rente.

Online lenen is tegenwoordig bij verschillende partijen mogelijk. Allereerst zijn er de traditionele financieringsmaatschappijen die zich enkel bezig houden met kredieten. Voorts bieden anno 21ste eeuw ook de meeste banken een kredietdienst aan. Persoonlijke leningen vergelijken is dus de boodschap. De meeste financieringsmaatschappijen, net als banken, stellen als voorwaarde voorop dat de kredietnemer over een vast inkomen beschikt. Geld lenen zonder inkomen wordt dus  moeilijk. Particulier geld lenen is voor dergelijke partijen vaak de enige oplossing.

Voordelen persoonlijke lening:
1. Het leenbedrag wordt volledig afgestemd op uw wensen. Wenst u 20.000 euro, 25.000 of 50.000 euro? Dan leent u ook maar dat bedrag.
2. U kan onmiddellijk een grotere aankoop doen, terwijl u eigenlijk niet voldoende reserves had. Misschien zit u tijdelijk in een financieel dipje, maar bent  u er van overtuigd dat het binnen nu en  aantal maanden weer een stuk beter zal gaan. Misschien kunt u bijvoorbeeld de aankoop van een nieuwe auto niet uitstellen.
3. De vraag “wat kan ik lenen” wordt onmiddellijk door de kredietaanbieders beantwoord. Kredietaanbieders bekijken uw inkomen, andere lopende kredieten en financiële situatie om uw mogelijkheden te bekijken.
4. U weet onmiddellijk waar u aan toe bent. Het bedrag dat u maandelijks moet aflossen, evenals het JKP, is vastgesteld. De goedkoopste persoonlijke lening vindt u dus in een handomdraai.
5. Persoonlijke leningen worden vaak beschermd tegen plots overlijden. Via een overlijdensrisico wordt de schuld van de persoonlijke lening dan (deels) kwijtgescholden.
6. Een persoonlijke lening wordt doorgaans vaker toegestaan. Een doorlopend krediet wordt aan oudere personen zonder onderpand gemakkelijk weerhouden.

Nadelen persoonlijke lening:
1. Het vervroegd doorbreken van de looptijd persoonlijke lening wordt meestal bestraft met een “boete”, een soort van opzeggingsvergoeding. Deze boete wordt berekend op basis van de rentes die de kredietaanbieder door de vervroegde aflossing misloopt.
2. De rente van lenen doorlopend krediet is vaak lager dan die van een persoonlijke lening.
3. Wanneer u al een lening heeft lopen, is het niet mogelijk om nog extra bij te lenen. Zij het natuurlijk wel in de doorsnee omstandigheden. Afhankelijk van de financiële situatie kan een kredietaanbieder toch nog een tweede lening toestaan.

Eén wijze raad: vergelijk leningen. De ene kredietaanbieder is immers de andere niet.

Overstappen zorgverzekering

Een zorgverzekering opzeggen doet u steeds voor 1 januari van het volgende kalenderjaar. Althans, waar het de basisverzekering betreft. De aanvullende verzekeringen zijn niet altijd gebonden aan de termijn van een kalenderjaar. Hiervoor dient u uw polisvoorwaarden te raadplegen die aangeven wanneer en hoe de aanvullende verzekeringen opgezegd kunnen worden. De opzegging dient u door te geven per brief, via een online module, per telefoon of email, afhankelijk van uw verzekeraar en de mogelijkheden die hij hiervoor biedt. Doet u geen officiële opzegging voor 1 januari, dan loopt uw verzekering automatisch verder voor een volledig kalenderjaar en zal u pas het jaar nadien in de mogelijkheid zijn om van verzekeraar te veranderen.

Aansluiten

Een nieuwe zorgverzekering afsluiten moet u verplicht doen voor 1 februari van het lopende kalenderjaar. Dit wil zeggen dat u in sommige gevallen gedurende een maand zonder zorgverzekeraar zal vallen. Omdat u wettelijk gezien altijd een zorgverzekering dient te hebben, zullen verzekeringen afgesloten op 1 februari daarom altijd met terugwerkende kracht zijn. Zo sluiten ze altijd naadloos aan en bent u dus altijd verzekerd. Eens u uw vorige verzekering hebt opgezegd, is het belangrijk snel een nieuwe verzekering af te sluiten. Enerzijds omdat u een fikse boete kunt verwachten wanneer u geen zorgverzekering hebt, anderzijds omdat u met hoge kosten geconfronteerd zult worden wanneer u op dat ogenblik ziek zou vallen.

Tip! Overstappen zorgverzekering? Vergelijk eerste alle verzekeraars op een vergelijkingssite. Het is verstandig meerdere vergelijkingssites te raadplegen omdat de vergelijkingssites vaak verschillende acties kennen.

Overstaphulp

Wanneer u voldoende snel een nieuwe verzekeraar hebt gekozen, dan kan u in heel wat gevallen gebruik maken van een overstapservice. Dit is een dienst die u wordt aangeboden door uw nieuwe verzekeraar en waarbij deze de hele overstap voor u regelt. Hij zorgt ervoor dat uw vorige verzekering tijdig en correct wordt opgezegd en dat de nieuwe verzekering er naadloos bij aansluit. U moet zich geen zorgen maken over procedures, tijdstippen van opzeg of de manier waarop dit moet gebeuren. Deze dienstverlening is nagenoeg altijd gratis en inbegrepen in het servicepakket van de verzekeraar wanneer u een basisverzekering afsluit.

Aanvullende verzekeringen

Voor aanvullende verzekeringen gelden andere regels dan voor basisverzekeringen. In de eerste plaats is er geen acceptatieplicht en kan een verzekeraar u dus weigeren. Daarnaast is er ook geen wettelijke verplichting om de aanvullende verzekering gedurende een volledig kalenderjaar te behouden en hangen de regels omtrent termijn volledig af van de verzekeraar. Er zijn zelfs verzekeraars die u de mogelijkheid geven om per maand te bepalen of u al dan niet uw aanvullende verzekeringen wilt behouden. Uw aanvullende verzekeringen opzeggen doet u dus aan de hand van de regels die beschreven staan in de polisvoorwaarden. Een aansluiting moet niet naadloos volgen en kan u dus ook op een later tijdstip regelen. U kan er zelfs voor kiezen om helemaal geen aanvullende verzekeringen te nemen.

Geschenken en extra’s

Heel wat verzekeraars bieden extra’s en geschenken aan voor nieuwe klanten. Gezien veel mensen jaarlijks van verzekeraar veranderen, hopen zij op deze manier nieuwe klanten te winnen. In sommige gevallen zijn deze extra’s wel zeer interessant en een goede reden om voor een bepaalde verzekeraar te kiezen. Alles hangt af van het type zorgverzekering dat u wilt afsluiten en welke criteria voor u doorslaggevend zijn. Ook voor de aanvullende verzekeringen zijn geschenken voorzien bij veel verzekeraars. Of u krijgt een flinke korting wanneer u bereid bent om al uw verzekeringen bij een en dezelfde verzekeraar onder te brengen.

Tussentijdse wijzigingen en verhogingen

Wanneer een verzekeraar gedurende het kalenderjaar besluit om iets te wijzigen aan zijn voorwaarden of zijn premies verhoogt, dan kunt u op dat ogenblik uw verzekering opzeggen en een andere verzekeraar kiezen. Op deze manier kan uw verzekeraar u geen extra kosten opdringen die oorspronkelijk geen deel uitmaakten van uw contract. Deze regel is in het leven geroepen om te vermijden dat verzekeraars te pas en te onpas zaken kunnen wijzigen aan hun polis. Wanneer ze wijzigingen doorvoeren naar het volgende kalenderjaar toe moeten de klanten hiervan op de hoogte gebracht worden voor 30 november. Zo krijgen zij voldoende tijd om een nieuwe verzekeraar te zoeken indien zij dat wensen.

Lening oversluiten

Verschillende kredieten aangaan is niet langer een uitzondering op de regel. Een gezin gaat bijvoorbeeld een krediet aan om een kapotte vaat- of wasmachine te vervangen. Enkele maanden later begeeft de motor van de wagen het, waardoor er vliegensvlug een nieuwe auto moet besteld worden. Plots staat ook de achttiende verjaardag van een zoon of dochter voor de deur, en wordt er gemakshalve per postorder een krediet voor kleding afgesloten. In veel van de gevallen kan het echter de moeite lonen om de verschillende kleinere leningen te oversluiten, lees samen te brengen bij één kredietaanbieder.

De essentie van een lening oversluiten is heel eenvoudig: u sluit één grotere, goedkopere lening af, waardoor u de verschillende kleinere, en ook duurdere leningen, onmiddellijk kan aflossen. Door zo een bestaande lening oversluiten kan u vaak honderden euro’s op jaarbasis besparen.

Het oversluiten van een lening brengt echter ook enkele risico’s met zich mee:
1. Aan een vervroegde aflossing van een persoonlijke lening, zit vaak een opzegkosten gekoppeld. Aan te raden is dan ook om de verschillende boetes van de kleinere kredieten op te tellen, en te vergelijken met de besparing die u dankzij de krediet oversluiting kan hebben. Ligt het bedrag van de boetes hoger dan hetgeen u kan besparen? Blijf dan uw huidige afbetalingssituatie behouden.
2. Geld lonkt. Door persoonlijke lening oversluiten, kan het verleidelijk zijn om meteen een groter geldbedrag te lenen. Geld onmiddellijk in handen hebben is een luxe waarover niet iedereen beschikt. Hou er rekening mee dat bij een hoger leenbedrag, uw totale schuld natuurlijk ook toeneemt.
3. Doordat u een hogere lening aangaat, zal de totale afbetaling van de leensom meer tijd in beslag nemen. Uiteindelijk zullen daardoor ook de totale kosten van het krediet hoger liggen dan aanvankelijk. Een langere looptijd brengt natuurlijk ook een voordeel met zich mee. Wanneer het momenteel niet meer financieel haalbaar is om de verschillende kleinere, hogere kredieten af te lossen, wordt de maandelijkse kredietlast bij een lening oversluiten onmiddellijk verlaagd.

Of leningen oversluiten voor u een interessante zaak is, is geheel afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Informeer daarom eerst goed bij uw huidige kredietaanbieders en mogelijke (nieuwe) kredietoversluiter vooraleer u een beslissing neemt.

Studenten zorgverzekering

Ook bij de studentenverzekering is het mogelijk om een collectieve verzekering af te sluiten. Vaak gebeurt dit dan via de onderwijsinstelling waar u les volgt. De reden om voor een collectieve studentenzorgverzekering te kiezen, is de gunstige prijs. Iets wat u als student zeker zal kunnen waarderen. Ten slotte hebben de meeste studenten geen inkomen of een zeer laag inkomen. De oorzaak hiervoor is snel gevonden. Wanneer al uw tijd in studeren kruipt, blijft er weinig tijd over om te werken en geld te verdienen. Een zorgverzekering kan dan ook een flinke hap uit uw budget zijn. Met een collectieve studenten zorgverzekering zult u nog steeds een maandelijkse premie betalen, maar deze zal beduidend lager zijn dan bij een individuele aansluiting.

Pakket op maat

De studentenzorgverzekering is niet enkel een goedkope zorgverzekering, ze is een pakket op maat van de student. Dit wil zeggen dat ze gebaseerd is op de zorg die het meest gebruikt wordt door studenten. Zo zorgt ze voor een invulling van uw behoeften die u echt nodig hebt. U betaalt niet voor zorg die u wellicht nooit zal vragen, maar enkel voor zorg die door de meeste mensen in uw situatie gebruikt wordt. De lage prijs is het tweede deel van de studenten zorgverzekering dat u op maat van de doelgroep kunt beschouwen. Aangepast aan een publiek met beperkte financiële middelen. Vaak zijn studentenverzekeringen ook online verzekeringen. Dit helpt om de kosten te drukken en het past mooi in het plaatje van de hedendaagse student die nagenoeg alles via de digitale weg regelt.

Laagste prijs

De laagste prijs voor een studenten zorgverzekering vindt u wellicht bij de verzekeraar die een pakket op maat van de student aanbiedt, met een beperkt aantal dekkingen, via een collectieve polis en dit alles langs de digitale weg. Dit is niet altijd de goedkoopste zorgverzekering die u kan vinden wanneer u naar alle zorgverzekeringen kijkt. Dat is namelijk de zorgverzekering die zich beperkt tot de basisverzekering en hierin de goedkoopste is. De studenten zorgverzekering is meestal meer dan enkel de basisverzekering. Het is een pakket met een basisverzekering en enkele aanvullingen die nuttig zijn voor studenten en dat alles aan scherpe prijzen. Bij sommige verzekeraars is er een basisverzekering te vinden die enkel door studenten kan afgesloten worden en dus studenten zorgverzekering wordt genoemd. Hier is prijs uw enige voordeel.

Alles online

De verzekering waarbij alles online verloopt, blijft een van de goedkoopste types en als student dus vaak ook een van de interessantste. Zeker wanneer u ook voor uw studie heel wat zaken langs de digitale weg regelt of uitzoekt en dus standaard over een internetverbinding beschikt. Hebt u zelf geen internetverbinding, dan kunt u wellicht gebruik maken van een computer op school. Naast goedkoop, zijn online verzekering ook praktisch en wint u er heel wat tijd mee. U hoeft niet tijdens de lesuren naar een kantoor te gaan om alles in orde te krijgen en bij wijzigingen is alles dadelijk geregeld zonder al te veel rompslomp. Verstandig is om alle zorgverzekeringen goed te vergelijken zoals bijvoorbeeld op Geld.nl of op de site van Studenten Verzekeringen. Het is verstandig meerdere vergelijkingssites te raadplegen omdat de vergelijkingssites vaak verschillende acties kennen. Met name voor studenten is dit vaak het geval.

Hoog eigen risico

Ook als student kunt u kiezen voor een hoog eigen risico. Dit wordt vaak toegepast om zodoende de maandelijkse premies zo laag mogelijk te krijgen. Gezien de meeste studenten jong zijn en in goede gezondheid verkeren, lijkt het een absolute aanrader om het eigen risico zo hoog mogelijk te zetten. Het blijft echter toch belangrijk om zich goed bewust te zijn van de keerzijde van de medaille. Als student hebt u waarschijnlijk een beperkt inkomen. Sommige studenten werken slechts enkele uren per week en dit is nauwelijks genoeg om alle kosten te dekken. Wanneer u een hoog eigen risico hebt genomen en onverwacht met dure zorg geconfronteerd wordt, kan dat tot een problematisch situatie leiden. U zult namelijk zelf instaan voor het bedrag van het eigen risico en wanneer u slecht over beperkte financiële middelen beschikt, zal het niet eenvoudig zijn om dit bedrag zomaar neer te leggen. Denk dus goed na voor u het eigen risico bepaalt.

Online geld lenen offerte : DAT WERKT !

Met de komst van internet heeft de informatievoorziening over leningen en de verstrekking van leningen een vlucht genomen. De klant is nu echt koning : in plaats van af te wachten en bij de adviseur van de lokale bank een afspraak te maken om daar te gaan praten over de (on) mogelijkheden van een lening heeft de klant c.q. surfer nu alles in eigen hand. Onafhankelijk van regionaal gebonden adviseurs kan men rechtstreeks zakendoen met de geldverstrekkers : of men nu in Groningen, Maastricht of Amsterdam woont: middels een gedegen online onderzoek kan men overal offertes voor geldleningen aanvragen. Geld lenen offerte ? U kunt het helemaal zelf doen : kijk naar de meest recente aanbiedingen, bereken zelf bij de verschillende aanbieders uw maximale leenbedragen en vraag gratis en vrijlbijvend online geld lenen offertes aan

Geld lenen offerte

Geld lenen offerte : voor menigeen is een consumptieve lening of hypotheek een ‘statisch’gegeven: men sluit ooit een hypotheek of lening af en begint dan met het betalen van aflossingen en rente voor de overeengekomen looptijd. Wat men echter vaak niet beseft of waar men geen moeite voor wilt doen is het feit dat rentepercentages in de loop der jaren sterk fluctueren. Op de geldmarkt zijn diverse schommelingen waar te nemen waardoor er bijvoorbeeld meer of minder behoefte aan geld ontstaat.

Dit biedt veel perspectieven voor de gemiddelde consument. Men kan oude leningen oversluiten of men kan overwaardes gebruiken voor een tweede hypotheek en de oude leningen afsluiten. Dit soort acties kan vaak meerdere honderden euro’s per maand schelen wat de levenskwaliteit ten goede komt. Het gaat dus niet altijd om het nemen van een ‘extra’ lening, maar om het nemen van een gunstigere lening waardoor men minder maandelijks aan rente gaat betalen.

Op www.geldlenen-offerte.nl kunt u kostenloos meerdere offertes aanvragen bij de verschillende geldverstrekkers. Het team heeft voor u een keuze gemaakt uit diverse geldverstrekkers die op zoek zijn naar u en vaak aantrekkelijke aanbiedingen hebben.

Zorgverzekering jongeren

Niet iedereen kiest ervoor om verder te studeren. En wie dat wel doet, is vaak nog steeds jong wanneer zijn studies afgewerkt zijn. Een goede baan is niet altijd een direct vervolg op een studie en vaak zitten jongeren nog enige tijd met een beperkt inkomen. Daarnaast zult u als pas afgestuurde of beginnend werknemer vaak een lager loon ontvangen dan wanneer u al een tijd actief bent op de arbeidsmarkt. En gezien u bovendien nog heel wat aan te kopen en op te bouwen hebt, is het leven best duur voor jongeren. Heel wat verzekeraars spelen hierop in door een jongeren zorgverzekering aan te bieden. Deze zorgverzekering kent een aantrekkelijk tarief en bestaat meestal uit een pakket dat samengesteld is uit de basisverzekering en aanvullingen op maat van de jongeren.

Eigen risico verhogen

Net zoals bij een gewone zorgverzekering is er bij de jongeren zorgverzekering de mogelijkheid om het eigen risico te laten verhogen. Dit wil zeggen dat er naast het verplicht eigen risico nog een vrijwillig eigen risico bepaald wordt. Wanneer dit vrijwillig eigen risico hoog is, kan dat de maandelijkse premies die betaald moeten worden behoorlijk laten dalen. Een zorgverzekering met een maximaal vrijwillig eigen risico biedt dus doorgaans de goedkoopste zorgpremie. Om ervoor te zorgen dat de zorgverzekering wel nuttig blijft, zijn er wel limieten bepaald door de overheid. Anders zou u het eigen risico zo hoog kunnen zetten dat de kans om ooit vergoedt de worden nagenoeg onbestaande is. Criteria die aanleiding geven om een hoog eigen risico te nemen zijn een historiek van weinig ziekte en zorg, een goede gezondheid, een jonge leeftijd en de nood aan een lagere prijs.

Pakket op maat

De jongeren zorgverzekering is een pakket op maat. De dekkingen die inbegrepen zijn, zijn steeds op maat van de doelgroep. Zaken die dus voornamelijk op latere leeftijd voorkomen, zult u in dit pakket niet terugvinden. De problemen waarmee heel wat jongeren geconfronteerd worden op gebied van zorg echter, maken alvast deel uit van het pakket. Deze selectie zorgt ervoor dat u enkel betaald voor de zorg die u ook echt relevant vindt. In de standaardpakketten van de verzekeraars zit meestal een algemene selectie aan zorgtypes die afhankelijk van het pakket voor een hoger of lager bedrag vergoed worden. De dekkingen zelf zijn niet gebonden aan een doelgroep of leeftijdscategorie. Op die manier betaalt u dus deels voor dekkingen waarvan u weet dat u ze wellicht nooit zal kunnen gebruiken.

Single of gezin

Binnen de jongeren kunnen we twee groepen onderscheiden. De eerste groep zijn de jongeren die single zijn. De tweede groep zijn de jonge gezinnen. Niet elke verzekeraar maakt een onderscheid tussen beide groepen hoewel ze andere wensen en noden hebben en een geheel andere levensstijl. Er zijn een paar verzekeraars die dit verschil wel hebben opgemerkt en dus een jongeren verzekering aan bieden die afgestemd is op singles en eentje die afgestemd is op het jonge gezin. Het loont om de dekkingen die in deze verzekeringen zijn opgenomen eens nader te bestuderen.

Jong tot?

De leeftijd tot wanneer u als jonge beschouwd wordt, is geen vast gegeven. Wanneer u de jongeren zorgverzekering van verschillende verzekeraars met elkaar vergelijkt, wordt dit nog duidelijker. Waar de ene u als jong beschouwd tot een leeftijd van 27 jaar, kan dat bij een ander oplopen tot 34. Bent u dus net iets te oud voor een jongeren zorgverzekering bij verzekeraar A, dan kijkt u best even na wat verzekeraar B op dit vlak te zeggen heeft. De kans is groot dat u nog een verzekeraar vindt waarbij u terecht kunt. Althans tot u de leeftijd bereikt hebt die alle verzekeraars als limiet zijn voor de jongeren zorgverzekering.

Online

Net zoals dat voor de gewone verzekering en de studentenverzekering geldt, is ook de jongeren zorgverzekering vaak goedkoper wanneer u voor een verzekering kiest die volledig online loopt. En gezien de meeste jongeren over een computer en internetverbinding beschikken is ze bovendien ook het snelst en eenvoudigste af te sluiten. Verstandig is om alle zorgverzekeringen goed te vergelijken zoals bijvoorbeeld op Geld.nl. Het is verstandig meerdere vergelijkingssites te raadplegen omdat de vergelijkingssites vaak verschillende acties kennen. Met name voor jongeren is dit vaak het geval.